MENU GŁÓWNE

DZIAŁY

WSPIERAJĄ NAS

AKTUALNOŚCI


Kultura 2.0


W dniach od 26 - 27 października 2012 r. odbędzie się kolejna edycja festiwalu - konferencji pn. Kultura 2.0. Jej organizatorem jest Narodowy Instytut Audiowizualny przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 w Warszawie, gdzie odbędzie się to przedsięwzięcie. Podczas festiwalu w centrum uwagi stanie kulturowy wymiar tzw. „obywatela 2.0” oraz obywatelski wymiar kultury. „Obywatel 2.0” jest obywatelem sieci. To ona określa jego możliwości i ograniczenia. Sprawczość działań nie jest już domeną jednostki, a struktury (czy też chmury), w której ta poprzestaje. Festiwal będzie więc koncentrował się na rozproszonej w sieci kulturze, w której istotną funkcję odgrywa technologia. Jej rola oscyluje stale pomiędzy tą, która umożliwia postawy aktywności i podmiotowości, a tą która wyklucza. Wielką sztukę wypiera mała kreatywność, a tworzenie staje się procesem wspólnotowym. Kultura może być istotnym spoiwem społecznym.

To właśnie partycypacyjny wymiar kultury powiązany z rozwojem technologicznym i informacyjnym będzie tematem przewodnim festiwalu Kultura 2.0 w roku 2012. Jak kultura zapośredniczona przez technologię może działać na rzecz obywatelskości? Jak społeczności mogą włączać się w tworzenie i twórcze przekształcenie swoich zasobów kulturowych? Jak obywatelskość sprawdza się w sztuce? Jakie prawo do treści kultury ma obywatel?

Festiwal skierowany jest do pracowników publicznych instytucji kultury (w tym domów kultury, muzeów i bibliotek), nauczycieli, organizacji pozarządowych, aktywistów i działaczy kulturalnych, artystów, a także teoretyków kultury, osób zainteresowanych rozwiązaniami interaktywnymi oraz przedstawicieli branży IT. Więcej szczegółów na: http://kultura20.pl/Community/Default.aspx

PRZYKŁADY

Ortofotografia podziemi kolegium jezuickiego we Wschowie uzyskana dzięki skanowaniu 3D

Korona króla Augusta III, Johannes Kohler, Drezno, 1733 r., ze zbiorów MNW

Przekrój fortyfikacji w Gdańsku sporządzony dzięki skanowaniu 3D

Zdigitalizowana mumia
AKTUALNOŚCI | FUNDACJA | STATUT I ZARZĄD | SŁOWNIK | STANDARDY | FUNDUSZE I PROJEKTY | KONTAKT