MENU GŁÓWNE

DZIAŁY

WSPIERAJĄ NAS

AKTUALNOŚCI


Warsztaty i seminarium CPI


Zapraszamy do udziału w warsztatach i seminarium organizowanych przez Centrum Promocji Informatyki w Warszawie, nad którymi Stowarzyszenie Rozwoju Digitalizacji Dóbr Kultury objęło patronat medialny.

Warsztaty "JAK ZAŁOŻYĆ BIBLIOTEKĘ CYFROWĄ? WYBRANE PROBLEMY W UJĘCIU PRAKTYCZNYM" odbędzie się 7 listopada 2012 roku w Warszawie.

Biblioteki cyfrowe i wszelkie ich odmiany stają się powszednią rzeczywistością nauki i kultury. Przed problemem, czy zakładać bibliotekę cyfrową lub repozytorium, serwis bibliograficzny z dostępem do pełnych tekstów, multimedialną prezentację zdigitalizowanych dóbr kultury, staje dziś niemal każdy bibliotekarz, muzealnik, archiwista, wydawca, działacz administracji państwowej i samorządowej, rektor czy dziekan. Dla takich odbiorców organizator warsztatów pragnie uporządkować bogatą już wiedzę dotyczącą zarządzania bibliotekami cyfrowymi "w budowie". Przedstawione będą najpierw podstawowe założenia, jakie biblioteka musi spełnić, aby warto ją było zakładać, i następnie będą wyłożone szczegóły, uwzględniając rozmaitość dostępnych rozwiązań w zakresie planowania, organizacji, doboru metadanych i współpracy instytucji. Omówione będą techniki skanowania i digitalizacji, stosowany sprzęt i narzędzia prezentacyjne, tak by zarówno funkcja archiwalna, jak i użytkowa biblioteki cyfrowej zrealizowana była najpełniej. Będzie czas na przedyskutowanie procesu doboru i organizacji zasobów do biblioteki cyfrowej i wypromowanie jej poprzez dopasowanie ich do potrzeb odpowiedniej grupy odbiorców. Każdy temat rozważany jest w wymiarze ekonomicznym, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów i dostępnych źródeł finansowania przedsięwzięcia. Nie zostaną pominięte zagadnienia prawne, ukazujące, jak proces zakładania bibliotek cyfrowych zmienił dotychczasowe pojęcia statusu autorsko-prawnego oraz dozwolonego użytku, i jakie ryzyka prawne podejmuje założyciel takiej biblioteki. Poszczególne tematy powierzone będą osobom znanym z publikacji i praktycznej działalności, które będą przygotowane do uczestnictwa w dyskusji i przedstawiania zaleceń w zakresie "best pratices". Warsztaty są skierowane do: bibliotekarzy, muzealników, archiwistów, wydawców, działaczy administracji państwowej i samorządowej, rektorów i dziekanów.
PROGRAM: https://www.cpi.com.pl/patronat/jzbc2/

Naszym odbiorcom, organizator przekazał RABAT na udział w warsztatach. Aby z niego skorzystać, należy wypełnić poniższy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:
https://www.cpi.com.pl/imprezy/2012/jzbc2/formularz_pr5.php

Seminarium "DŁUGOTERMINOWE ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH" odbędzie się 14 listopada 2012 roku w Warszawie.

Zapraszamy do uczestnictwa w XIX edycji seminarium nt. archiwizowania dokumentów. Mając na uwadze fakt, że informacje stanowią najwyższą wartość, wynika z tego konieczność ochrony dokumentów. Aby sprostać tej konieczności należy systematycznie porządkować i ewidencjonować powstającą dokumentację i co za tym idzie, archiwizować wszystkie zasoby. Najbliższa edycja seminarium poświęcona będzie długotrwałemu archiwizowaniu dokumentów elektronicznych. Dowiedzą się Państwo o aspektach technicznych, organizacyjnych i prawnych postępowania z dokumentami elektronicznymi. Dowiemy się w jaki sposób należy archiwizować dokumenty związane z realizacją projektów unijnych, poruszone będą kwestie archiwizowania treści zawartych w internecie oraz informacji naukowej w postaci elektronicznej. Będzie można dowiedzieć się również w jaki sposób archiwizować zbiory cyfrowe . Nie zostanie pominięta kwestia archiwizacji danych w połączeniu z ochroną informacji w organizacji.

Do udziału zapraszani są przedstawicieli: administracji publicznej, szpitali, bibliotek, muzeów, wyższych uczelni, przedsiębiorstw i biznesu a w tych organizacjach wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć jak zgodnie z prawem i zasadami bezpieczeństwa archiwizować dokumentację elektroniczną.
PROGRAM konferencji znajduje się na stronie: www.cpi.com.pl/patronat/dade/

Specjalnie dla naszych odbiorców, organizator przekazał 10% RABAT na udział w seminarium. Aby z niego skorzystać, należy wypełnić poniższy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:
https://www.cpi.com.pl/imprezy/2012/dade/formularz_pr10.php

Seminarium "MEDIA ELEKTRONICZNE W PROMOCJI INSTYTUCJI KULTURY - problemy prawne i praktyczne" odbędzie się 22 listopada 2012 roku w Warszawie.

Jak w bezpieczny i efektywny sposób zorganizować promocję kultury w Internecie? Co jest dozwolone, a czego należy unikać? Jak prawidłowo przeprowadzić konkurs i loterię oraz na co uważać pisząc regulamin akcji promocyjnej? Jak korzystać z fotografii i filmów z wizerunkiem osób? Jak bezpiecznie sprzedawać bilety przez Internet? Jakie aspekty praw autorskich są istotne dla działalności promocyjnej?

Proponujemy udział w seminarium, którego program został tak skonstruowany, by był kompendium wiedzy dla wszystkich osób pracujących w instytucjach kultury odpowiedzialnych za promocję i marketing. W przystępny i atrakcyjny sposób omówione zostaną najistotniejsze aspekty prawne związane z promocją kultury. Zaproszeni eksperci i praktycy uporządkują Państwa wiedzę oraz wyjaśnią wątpliwe kwestie. Przekazane Państwu również będą praktyczne porady m.in. na temat tego, jak przeprowadzić skuteczną kampanię promocyjną instytucji kultury w social media oraz jak wykorzystać narzędzia mobilne w promocji kultury.
PROGRAM konferencji znajduje się na stronie: www.cpi.com.pl/patronat/pik/

Specjalnie dla naszych odbiorców, organizator przekazał 10% RABAT na udział w seminarium. Aby z niego skorzystać, należy wypełnić poniższy FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:
https://www.cpi.com.pl/imprezy/2012/pik/formularz_pr10.php

 

PRZYKŁADY

Ortofotografia podziemi kolegium jezuickiego we Wschowie uzyskana dzięki skanowaniu 3D

Oryginał skanowania 2D obrazu na płótnie to wysokiej jakości TIFF (tutaj znacznie zmniejszony do JPEG)

Kołowrotek


AKTUALNOŚCI | FUNDACJA | STATUT I ZARZĄD | SŁOWNIK | STANDARDY | FUNDUSZE I PROJEKTY | KONTAKT