MENU GŁÓWNE

DZIAŁY

WSPIERAJĄ NAS

AKTUALNOŚCI


Konferencja ICOM


Międzynarodowa konferencja ICOM pn. ROLA MUZEÓW W MIĘDZYNARODOWEJ POLITYCE KULTURALNEJ: EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA - STUDIUM PRZYPADKU odbędzie się w dniach od 29-30 listopada 2012 roku w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Wydarzenie to poświęcone będzie strategiom, metodom i celom włączania instytucji muzealnych w realizację współczesnej polityki kulturalnej w zakresie udostępniania dziedzictwa, mediacji międzykulturowej, odtwarzania tradycji historycznych i regionalnych, wspierania promocji artystów współczesnych oraz sposobów promowania Polski za granicą. Organizatorami konferencji są: Polski Komitet Narodowy ICOM/UNESCO, Instytut Adama Mickiewicza, Muzeum Pałac w Wilanowie i Muzeum Łazienki Królewskie.

PROGRAM:

I DZIEŃ - 29.11.2012
I. GODZ. 10.00 OTWARCIE KONFERENCJI/ POWITANIE GOŚCI
Moderator: Prof. Dorota Folga-Januszewska
1. Małgorzata Omilanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2. Prof. Dorota Folga-Januszewska, Przewodnicząca Polskiego Komitetu Narodowego ICOM
3. Tadeusz Zielniewicz, Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie
4. Paweł Potoroczyn, Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza
5. Paweł Jaskanis, Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie
6. Dr Hans-Martin Hinz, Prezydent ICOM/ UNESCO
II. GODZ. 10.50 – I PANEL WYSTĄPIEŃ
1. Prof. Andrey V. Tołstoj, Zastępca Dyrektora ds. Badań, Muzeum Sztuk Pięknych im. Puszkina w Moskwie
2. Izabella Zychowicz, Kierownik Ośrodka Muzealnego, Muzeum Łazienki Królewskie
3. Irina Nikiforova, Dyrektor Departamentu Sztuki XIX i XX w., Muzeum Sztuk Pięknych im. Puszkina w Moskwie
/ 12..00 -12.30 -przerwa kawowa/
III. GODZ. 12.30 – II PANEL WYSTĄPIEŃ
1. Tatiana Potapova, Zastępca Dyrektora ds. Inwentarzy i Magazynowania Zbiorów, Muzeum Sztuk Pięknych im. Puszkina w Moskwie
2. Piotr Szpanowski, Wicedyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie „O ruchu zbiorów muzealnych między państwami Unii"
3. MCKiS, Projekt „W stronę nowoczesnego muzeum” – relacje Mazowsze-Saksonia/Anhalt
4. Państwowe Muzeum Ermitażu – odczyt komunikatu.
5. Dr Sandra Maria Rust, Manager Działu Wystaw Kunsthistorisches Museum w Wiedniu
6. Dyskusja, podsumowanie.
/ 15.00-16.30 lunch /
II DZIEŃ - 30.11.2012
I. GODZ. 10.00 – ROZPOCZĘCIE
1. Wystąpienia wybranych prelegentów z Polski*
/12.00 -12.30 przerwa kawowa/
II. GODZ. 12.30 -14.30 POSIEDZENIE ICOM-u
Moderator: dr Hans-Martin Hinz
III. DYSKUSJA/PODSUMOWANIE/PODZIĘKOWANIA/ZAKOŃCZENIE

PRZYKŁADY

Kyliks czerwonofigurowy, Malarz Thalii, Ateny, Attyka (Grecja), ok. 520 r. a.c., ze zbiorów MNW

Ortofotografia podziemi kolegium jezuickiego we Wschowie uzyskana dzięki skanowaniu 3D

Korona króla Augusta III, Johannes Kohler, Drezno, 1733 r., ze zbiorów MNW

Wizualizacja rezultatów skanowania laserowego kościoła NMP w Zaborowie
AKTUALNOŚCI | FUNDACJA | STATUT I ZARZĄD | SŁOWNIK | STANDARDY | FUNDUSZE I PROJEKTY | KONTAKT