MENU GŁÓWNE

DZIAŁY

WSPIERAJĄ NAS

AKTUALNOŚCI


Jak założyć bibliotekę cyfrową?


W imieniu Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o. zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach JAK ZAŁOŻYĆ BIBLIOTEKĘ CYFROWĄ? WYBRANE PROBLEMY W UJĘCIU PRAKTYCZNYM, które odbędą się 19 marca 2013 roku w Warszawie.

Biblioteki cyfrowe i wszelkie ich odmiany stają się powszednią rzeczywistością nauki i kultury. Przed problemem, czy zakładać bibliotekę cyfrową lub repozytorium, serwis bibliograficzny z dostępem do pełnych tekstów, multimedialną prezentację zdigitalizowanych dóbr kultury, staje dziś niemal każdy bibliotekarz, muzealnik, archiwista, wydawca, działacz administracji państwowej i samorządowej, rektor czy dziekan. Dla takich odbiorców zostanie uporządkowana bogata już wiedza dotycząca zarządzania bibliotekami cyfrowymi "w budowie". Zajęcia rozpoczną się od przedstawienia podstawowych założeń, jakie biblioteka musi spełnić, aby warto ją było zakładać, a następnie zostaną wyłożone szczegóły, uwzględniając rozmaitość dostępnych rozwiązań w zakresie planowania, organizacji, doboru metadanych i współpracy instytucji. Później nastąpi przegląd technik skanowania i digitalizacji, stosowanego sprzętu i narzędzi prezentacyjnych, tak by zarówno funkcja archiwalna, jak i użytkowa biblioteki cyfrowej zrealizowana była najpełniej. Poświęcony będzie też czas na przedyskutowanie procesu doboru i organizacji zasobów do biblioteki cyfrowej i wypromowanie jej poprzez dopasowanie ich do potrzeb odpowiedniej grupy odbiorców. Każdy temat rozważany jest w wymiarze ekonomicznym, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów i dostępnych źródeł finansowania przedsięwzięcia. Nie pominiete będą też zagadnienia prawne, ukazując, jak proces zakładania bibliotek cyfrowych zmienił dotychczasowe pojęcia statusu autorsko-prawnego oraz dozwolonego użytku, i jakie ryzyka prawne podejmuje założyciel takiej biblioteki. Poszczególne tematy powierzonę będą osobom znanym z publikacji i praktycznej działalności, które będą przygotowane do uczestnictwa w dyskusji i przedstawiania zaleceń w zakresie "best pratices".

Szczegółowy PROGRAM znajduje się na stronie:
http://www.cpi.com.pl/imprezy/2013/jzbc/

Żródło: CPI sp. z o.o.
 

 

PRZYKŁADY

Prosta prezentacja w jednej osi z 24 zdjęć

Prezentacja 360 z hot spotem umywalki Marmorin

Płaszcz Generała Józefa Dowbora Muśnickiego, ze zbiorów MWP w Warszawie

Rysunek elewacji fortyfikacji w Gdańsku sporządzony dzięki skanowaniu 3D
AKTUALNOŚCI | FUNDACJA | STATUT I ZARZĄD | SŁOWNIK | STANDARDY | FUNDUSZE I PROJEKTY | KONTAKT