MENU GŁÓWNE

DZIAŁY

WSPIERAJĄ NAS

AKTUALNOŚCI


Cyfrowa Kultura


W dniu 13 czerwca 2013 r. w Kinie Iluzjon w Warszawie odbyła się V edycja organizowanej przez IBM Polska konferencji pt. Cyfrowa Kultura, której główną ideą jest prezentowanie najnowszych technologii informatycznych stosowanych lub mogących znaleźć zastosowanie w instytucjach kultury, takich jak archiwa, biblioteki i muzea.

Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmiało „Uwolnić archiwa”, a niosło ono za sobą najnowocześniejsze i najbardziej innowacyjne sposoby udostępniania zasobów cyfrowych z archiwów-repozytoriów różnego typu instytucji kultury. Zagadnień tych dotyczył zwłaszcza pierwszy panel konferencji zatytułowany „Innowacyjne modele udostępniania dziedzictwa kultury”, w którym Anna Kuśmidrowicz-Król – kierownik Działu Digitalizacji Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, zaprezentowała plany NIMOZ w zakresie koordynacji działań digitalizacyjnych oraz utworzenia infrastruktury w celu archiwizowania i udostępniania cyfrowych zasobów muzealnych wytwarzanych przez polskie muzea. Anna Kuśmidrowicz-Król przedstawiła również najnowsze w tym zakresie działania jednego z uznanych w świecie muzeów – Rijksmuseum w Amsterdamie, które stanowić mogą inspirację w zakresie tworzenia polskiego modelu udostępniania cyfrowych odwzorowań muzealiów oraz informacji o nich.

Kolejne panele konferencji poświęcone były m.in. prezentacji najlepszych praktyk z projektów realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+, przybliżeniu uczestnikom najnowszych trendów w zakresie stosowania urządzeń mobilnych do prezentowania dóbr kultury, a także wielu kwestiom technicznym, dotyczącym np. pamięci masowych, oprogramowania, narzędzi komunikacyjnych, a także rozwiązań chmurowych – wszystko w kontekście zastosowania niniejszych technologii w zmieniających się intensywnie instytucjach kultury.

Źródło: www.nimoz.pl

PRZYKŁADY

CewieGłowa męska, autor nieznany, Rzym 2 ćw. II w. AD, ze zbiorów MNW

Naczynie kultury przeworskiej
AKTUALNOŚCI | FUNDACJA | STATUT I ZARZĄD | SŁOWNIK | STANDARDY | FUNDUSZE I PROJEKTY | KONTAKT