MENU GŁÓWNE

DZIAŁY

WSPIERAJĄ NAS

AKTUALNOŚCI


Szkolenia z zakresu dokumentacji wizualnej 3D


W ostatnich latach coraz większą uwagę pracowników instytucji kultury przyciągają techniki wytwarzania trójwymiarowej dokumentacji wizualnej. Stają się one przydatnym rozwiązaniem dla obiektów sztuki, architektury, czy archeologii. Dane pozyskane za pomocą skanerów 3D dają nowe perspektywy w zakresie badań nad zabytkami oraz umożliwiają stworzenie zarówno wiernej dokumentacji wysokiej jakości, jak i wirtualnej rekonstrukcji obiektów. Digitalizacja tego typu może służyć dokumentacji podstawowej, konserwatorskiej, a także mieć zastosowanie w celach prezentacyjnych i edukacyjnych.

Obserwując rozwój powyższych technologii, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w swojej ofercie szkoleniowej proponuje dwa szkolenia z zakresu pozyskiwania i zarządzania dokumentacją wizualną 3D.

Szkolenia te będą miały formę całodniowych warsztatów. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc związaną z liczbą stanowisk komputerowych, szkolenie z zakresu skanowania obiektów trójwymiarowych odbędzie się w dwóch edycjach, odpowiednio:

16 września 2013 r. – „Pozyskiwanie dokumentacji 3D” – I edycja
17 września 2013 r. – „Pozyskiwanie dokumentacji 3D” – II edycja

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane ze zbieraniem danych (wykonywaniem skanów kierunkowych), a także czyszczeniem skanów kierunkowych oraz ich łączeniem. Dodatkowo, po uzgodnieniu z NIMOZ, istnieje możliwość przywiezienia własnych obiektów do skanowania.

Na 18 września 2013 r. planowane jest szkolenie z budowy modeli trójwymiarowych.

W czasie tego spotkania omówionych zostanie kilka obszarów tematycznych, począwszy od praktycznej budowy modeli trójwymiarowych w kilku przykładowych programach, poprzez przetwarzanie danych z chmur punktów, do edycji siatki trójkątów prowadzącej do utworzenia pełnego modelu geometrycznego.
Szkolenia będą prowadzone przez specjalistów z zespołu badawczego pracującego nad odwzorowaniami 3D (Muzeum Pałac w Wilanowie, Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej).

Szkolenia przygotowane są z myślą o pracownikach muzeów, którzy zajmują się dokumentacją wizualną muzealiów oraz jej przetwarzaniem. W pierwszej kolejności NIMOZ zaprasza pracowników muzeów rejestrowych, w miarę wolnych miejsc pracowników pozostałych muzeów, a następnie przedstawicieli innych instytucji publicznych. Liczba miejsc – 14 na każde ze szkoleń. Decyduje kolejność zgłoszeń. W jednym szkoleniu uczestniczyć może maksimum 2 przedstawicieli jednej instytucji.

Zapisy na szkolenia rozpoczynają się 15 lipca 2013 r. i przyjmowane będą do 30 sierpnia 2013 r. lub do wyczerpania miejsc.
Zapisy przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, opatrzonego podpisem i pieczęcią osoby kierującej uczestnika na szkolenie, zeskanowanego i przesłanego na adres: seminarium.digitalizacja@nimoz.pl.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie uprawniać będzie wyłącznie obecność na całym dniu szkoleniowym. Formularze zgłoszeniowe można kierować na wspomniany adres seminarium.digitalizacja@nimoz.pl, natomiast wszelkich dodatkowych informacji udzielają:

Marta Mejzner
mmejzner@nimoz.pl
tel.: 22 25 69 641

Monika Jędralska
mjedralska@nimoz.pl
tel.: 22 25 69 627

Więcej szczegółów na temat szkolenia: http://www.nimoz.pl/pl/dzialalnosc/digitalizacja/centrum-kompetencji/szkolenia-z-zakresu-dokumentacji-wizualnej-3d

Żródło: www.nimoz.pl

PRZYKŁADY

Oryginał skanowania 2D obrazu na płótnie to wysokiej jakości TIFF (tutaj znacznie zmniejszony do JPEG)

Oryginał skanowania 2D obrazu na płótnie to wysokiej jakości TIFF (tutaj znacznie zmniejszony do JPEG)

Prosta prezentacja w jednej osi z 24 zdjęć

Głowa męska, autor nieznany, Rzym 2 ćw. II w. AD, ze zbiorów MNW
AKTUALNOŚCI | FUNDACJA | STATUT I ZARZĄD | SŁOWNIK | STANDARDY | FUNDUSZE I PROJEKTY | KONTAKT