MENU GŁÓWNE

DZIAŁY

WSPIERAJĄ NAS

AKTUALNOŚCI


Muzea w kulturze współczesnej


Zakład Badań nad Dziedzictwem Kulturowym w Instytucie Kulturoznawstwa UMCS oraz Muzeum Lubelskie w Lublinie zapraszają w dniach 22-23 maja 2014 roku na konferencję "Muzea w kulturze współczesnej: wyzwania, możliwości, zagrożenia".

Zmiany w kulturze współczesnej spowodowały, że muzeum publiczne ukształtowane na fundamencie oświeceniowym przeżywa kryzys. Jesteśmy obecnie świadkami pojawienia się nowej generacji muzeów, które można określić jako instytucje partycypacyjne wykorzystujące strategie teatralne i muzeologię performatywną. Publiczność zmienia się w aktywnych konsumentów poszukujących na ekspozycjach nie tylko wiedzy, ale rozrywki i „doświadczenia”. Muzea poszukują nowej tożsamości i starają się wprowadzać zmiany atrakcyjne dla publiczności nie rezygnując ze swych utrwalonych funkcji. Nawet zwolennicy tradycji zauważają, że olbrzymia konkurencja innych mediów zagraża przyszłości muzeów. Chcąc przetrwać i – paradoksalnie – nadal spełniać swoje funkcje muzea podejmują wysiłek określenia na nowo swej tożsamości, celów i strategii wystawienniczych. Konferencja będzie stanowić podsumowanie tego, co wydarzyło się w studiach nad muzeami przez ostatnie dwie dekady. Problematyka konferencji będzie obracała się wokół następujących bloków tematycznych:

  • nowe ekspozycje muzealne: sposoby i środki prezentacji
  • status obiektu muzealnego (problem autentyczności, powrót do materialności)
  • nowe technologie w muzeum (rekonstrukcje i symulacje w przestrzeniach muzealnych)
  • widz czy konsument (próba zdefiniowania współczesnej publiczności muzealnej)
  • edukacja muzealna
  • nowe modele komunikacji muzealnej
  • zarządzanie muzeum wobec konkurencji innych mediów
  • najnowsze trendy w muzealnictwie (np. neuromuzeologia)

Źródło: NIMOZ

 

PRZYKŁADY

Miarka kuchenna

Bransoleta z bursztynem

Przekrój kościoła franciszkanów w Gnieźnie sporządzony dzięki skanowaniu 3D


AKTUALNOŚCI | FUNDACJA | STATUT I ZARZĄD | SŁOWNIK | STANDARDY | FUNDUSZE I PROJEKTY | KONTAKT