MENU GŁÓWNE

DZIAŁY

WSPIERAJĄ NAS

AKTUALNOŚCI


Kultura+ priorytet Digitalizacja


Z dniem 13.01.2014 r. uruchomiony został nabór wniosków do czwartej edycji Programu Wieloletniego Kultura+, priorytet "Digitalizacja". Do 28 lutego 2014 roku państwowe i samorządowe instytucje kultury, w tym studia filmowe oraz archiwa państwowe mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów. Budżet tegorocznej edycji konkursu to ponad 17 mln zł.
Wsparcie digitalizacji zasobów kultury poprzez zakup sprzętu do digitalizacji, sam proces digitalizacji oraz cyfrowe upowszechnianie zdigitalizowanych zbiorów audiowizualnych, bibliotecznych, muzealnych, zabytków oraz zbiorów archiwalnych to podstawowe cele priorytetu „Digitalizacja” w ramach Programu Wieloletniego Kultura+. Założeniem Programu jest poprawa dostępu do kultury i zwiększenie uczestnictwa w kulturze społeczności lokalnych, zwłaszcza mieszkańców wsi i małych miast, oraz mniejszości narodowych i etnicznych. Budżet priorytetu „Digitalizacja” na rok 2014 to 17 350 000 zł.

Operatorem priorytetu Digitalizacja, decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest Narodowy Instytut Audiowizualny (NInA), który pełni zarazem funkcję Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów audiowizualnych. Pozostałe cztery Centra Kompetencji, które wspólnie z NInA są odpowiedzialne za wypracowanie odpowiednich standardów digitalizacji polskiego dziedzictwa kulturowego i opracowanie polityki digitalizacyjnej w ramach priorytetu to: Biblioteka Narodowa - w zakresie digitalizacji obiektów bibliotecznych, Narodowe Archiwum Cyfrowe - digitalizacja materiałów archiwalnych, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów - w zakresie digitalizacji obiektów muzealnych, Narodowy Instytut Dziedzictwa - w zakresie digitalizacji zabytków.

Do tej pory w ramach trzech przeprowadzonych edycji Programu Wieloletniego Kultura+, priorytet „Digitalizacja”, decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspartych zostało 119 projektów digitalizacyjnych na których realizację przeznaczono blisko 54 mln zł. Środki te przeznaczono na realizację różnorodnych działań zakładających rozbudowę infrastruktury technicznej dla zasobów cyfrowych, digitalizację i udostępnianie zbiorów oraz na zadania łączące te dwa zagadnienia. Dofinansowanie pozwoliło do tej pory między innymi na stworzenie lub doposażenie aż 64 pracowni służących digitalizacji zbiorów archiwalnych, bibliotecznych, muzealnych oraz audiowizualnych. Dzięki temu obecnie w każdym z województw Polski znajduje się odpowiednio przystosowana pracownia z profesjonalnym sprzętem do digitalizacji.

Szczegółowe zasady procedury konkursowej w ramach czwartego naboru do PW Kultura+, priorytet „Digitalizacja” oraz wszystkie niezbędne formularze dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Audiowizualnego w zakładce „Programy”: http://www.nina.gov.pl/instytut/programy/artyku%C5%82/2011/06/26/wieloletni-program-rz%C4%85dowy-kultura-

Żródło: NInA

PRZYKŁADY

Ortofotografia podziemi kolegium jezuickiego we Wschowie pozyskana dzięki skanowaniu 3D

Oryginał skanowania 2D obrazu na płótnie to wysokiej jakości TIFF (tutaj znacznie zmniejszony do JPEG)

Wirtualna wycieczka w Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej

Archiwizacja 3D kościoła franciszkanów w Gnieźnie
AKTUALNOŚCI | FUNDACJA | STATUT I ZARZĄD | SŁOWNIK | STANDARDY | FUNDUSZE I PROJEKTY | KONTAKT