MENU GŁÓWNE

DZIAŁY

WSPIERAJĄ NAS

AKTUALNOŚCI


Muzea a rynek sztuki


W dniach 9-10 kwietnia 2014 roku w Poznaniu odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Muzea a rynek sztuki. Aspekty prawne”. Na konferencję zjadą się eksperci z kraju i zagranicy, by zredefiniować status muzeum jako instytucji zagubionej pomiędzy państwem i jego administracją a rynkiem sztuki. Konferencja ta organizowana jest przez Wydział Prawa i Administracji UAM we współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Kołem Naukowym Obrotu Dziełami Sztuki "van Meegeren". Wstęp wolny.

Rozpoczęcie Konferencji - 9 IV 2014 r. (środa), godz. 12.00, Aula Zygmunta Ziembińskiego, WPiA UAM, Collegium Iuridicum Novum (Poznań, Al. Niepodległości 53).
Wśród zaproszonych prelegentów będą między innymi:
- prof.UG dr hab. Kamil Zeidler (UG) - Na ile państwo powinno ingerować w rynek sztuki,
- prof. UO dr hab. Piotr Stec (UO) - Wpływ zmian Dyrektywy 93/7 na rynek sztuki,
- prof. UWr dr hab. Maciej Trzciński (UWr) - Dozwolony obrót zabytkami archeologicznymi?
- dr Katarzyna Zalasińka (UW), prof. dr hab. Wojciech Kowalski (UŚ, MSZ)- Muzea prywatne – kolekcjonerzy. Stan obecny
- Janusz Miliszkiewicz (dziennikarz, publicysta, autor książek o rynku sztuki i kolekcjach, prowadzący w "Rzeczpospolitej" autorską rubrykę "Moja kolekcja") - Muzealnicy na polskim rynku sztuki - obserwacje reportera
- dr Andrzej Jakubowski (PAN), Olgierd Jakubowski (NIMOZ) - Pierwokup przy wywozie dóbr kultury – analiza kierunkowych zmian w prawie polskim
- Weronika Gertig (Dom Aukcyjny Christie's, Londyn) - Muzea na rynku sztuki w Wielkiej Brytanii. Aspekty prawno-ekonomiczne
- dr Paulina Gwoździewicz-Matan (UŚ) - Ekspert muzealnik?
- dr hab. Jan Izdebski (KUL) - Status prawny eksperta rynku sztuki w regulacjach prawa administracyjnego
- dr Alicja Jagielska-Burduk (UKW), prof. dr hab. Dariusz Markowski (UMK)- Co powinna zawierać ekspertyza
- Sławomir Kocewiak (NIMOZ) - Standardy zabezpieczeń zbiorów muzealnych a standardy zabezpieczeń kolekcji prywatnych
- dr Iwona Gredka - Bezpieczeństwo nabycia obiektów do muzeów
- dr Wojciech Szafrański (UAM), Natalia Fyderek (MNK) - Sprzedaż muzealiów - niewykorzystana szansa czy brak konieczności.

Źródło: NIMOZ UAM

PRZYKŁADY

Kyliks czerwonofigurowy, Malarz Thalii, Ateny, Attyka (Grecja), ok. 520 r. a.c., ze zbiorów MNW

Przekrój fortyfikacji w Gdańsku sporządzony dzięki skanowaniu 3D

Kołowrotek

Elewacja zabytkowego wiatraka w Rydzynie sporządzona dzięki skanowaniu 3D
AKTUALNOŚCI | FUNDACJA | STATUT I ZARZĄD | SŁOWNIK | STANDARDY | FUNDUSZE I PROJEKTY | KONTAKT