MENU GŁÓWNE

DZIAŁY

WSPIERAJĄ NAS

AKTUALNOŚCI


Spectrum 4.0


Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, jako Centrum Kompetencji ds. digitalizacji w muzeach, rozpoczął w 2013 roku prace nad polską redakcją brytyjskiego standardu SPECTRUM 4.0. SPECTRUM to opublikowany przez Collection Trust w 1994 roku i stale uaktualniany standard określający podstawowe normy dla polityki dokumentacyjnej i procesów zarządzania zbiorami muzealnymi. Opracowany został w oparciu o doświadczenia muzealników z Wielkiej Brytanii i innych krajów.

Kilka informacji na temat SPECTRUM 4.0:

Standard SPECTRUM oparty jest na 21 procedurach, z których osiem:
-przyjęcie obiektu
-nabycie
-kontrola lokalizacji i przemieszczenia
-katalogowanie
-wydanie obiektu
-branie w wypożyczenie
-wypożyczanie
-dokumentacja retrospektywna
poprawnie wprowadzonych i wspartych pisemnym podręcznikiem procedur, stanowi podstawowy system zarządzania zbiorami.

W SPECTRUM 4.0 każda z procedur została przedstawiona jako diagram przepływu pracy (workflow) z pięcioma częściami zatytułowanymi: ludzie, proces, powiązane procedury, informacje oraz system.

SPECTRUM 4.0 może być użyty jako dokument referencyjny, a także, w zależności od okoliczności i wielkości instytucji, stanowić podstawę do stworzenia własnych procedur.

SPECTRUM uznawany jest za wiodący standard do zarządzania zbiorami. Na jego tłumaczenie i użycie udzielono licencji w ponad 100 krajach. Szacuje się, że w sposób bezpośredni lub pośredni korzysta z niego ponad 20 000 instytucji muzealnych na całym świecie.

NIMOZ zaprasza zainteresowanych przedstawicieli środowiska muzealnego do dyskusji i wspólnego dostosowywania standardu do polskich warunków i tradycji muzealnych. Przygotowany w ten sposób dokument stanie się skutecznym narzędziem w rękach polskich muzealników w zakresie zarządzania zbiorami. Pierwsza wersja tłumaczenia na język polski zostanie udostępniona już wkrótce na stronie NIMOZ. Zapraszamy też do zapoznania się z dokumentem oryginalnym dostępnym pod adresem http://www.collectionslink.org.uk/spectrum-standard (wymagana rejestracja, dostęp bezpłatny) oraz do udziału w spotkaniu, podczas którego przedstawione zostaną geneza, historia i społeczność oraz zasady wykorzystania i kwestie związane z wdrożeniem standardu SPECTRUM. Spotkanie odbędzie się w piątek 30 maja w Warszawie w siedzibie Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN przy ulicy Ksawerów 13, w godzinach 11:00 – 16:00 (rejestracja uczestników od godziny 10:30).

Warunkiem udziału w spotkaniu jest przesłanie do 25 maja drogą mailową formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.nimoz.pl na adres: lstawski@nimoz.pl tel. [22] 256 96 44.

Źródło: NIMOZ

PRZYKŁADY

Prezentacja 360 z hot spotem umywalki Marmorin

Archiwizacja 3D kościoła franciszkanów w Gnieźnie

Kyliks czerwonofigurowy, Malarz Thalii, Ateny, Attyka (Grecja), ok. 520 r. a.c., ze zbiorów MNW

Archiwizacja 3D naczynia kultury przeworskiej
AKTUALNOŚCI | FUNDACJA | STATUT I ZARZĄD | SŁOWNIK | STANDARDY | FUNDUSZE I PROJEKTY | KONTAKT