MENU GŁÓWNE

DZIAŁY

WSPIERAJĄ NAS

AKTUALNOŚCI


Nowoczesne muzea i galerie


Seminarium XXII w cyklu Nowoczesne muzea i galerie pt. "Muzeum narracyjne. Media i metody budowania opowieści" odbędzie się 1 kwiernia 2015 r. w Warszawie.

Ostatnie 10 lat, przyniosło w Polsce nie notowaną nigdy wcześniej aktywność na polu inwestycji muzealnych. Program seminarium jest sumą doświadczeń środowiska muzealników w zakresie spektakularnych osiągnięć koncepcyjnych dla uzyskania efektu narracji w przekazie muzealnym. Innym, istotnym walorem uczestnictwa w tym seminarium jest miejsce jego organizacji - Muzeum Historii Żydów Polskich oraz, jako dodatkowy bonus, możliwość zwiedzenia ekspozycji po zakończeniu seminarium

PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2015/mn/index.php,

a w nim:

• Muzeum Polin: przyczyny sukcesu i wyzwania dla nowego muzeum narracyjnego.
• Formuła muzeów narracyjnych: obraz, narracja, pamięć.
• Muzealnik, mistrz opowieści. Narracyjny fenomen muzeów.
• Prezentacja firmy realizujących koncepcję muzeum narracyjnego.
• Rozwiązania techniczne i architektoniczne, budujące historyczną, interaktywną narrację. Konieczność równowagi pomiędzy techniką multimedialną a przekazem narracji.
• Ewolucja tradycyjnych funkcji muzeum w narracyjne muzea multimedialne, na przykładzie muzeum Emalia Oskara Schindlera.
• Europejskie Centrum Solidarności – jako nowa przestrzeń publiczna Gdańska.
• Muzeum na kółkach:
• Projekt „Praga Gada” – nowele graficzne jako sposób prezentacji narracji pokolenia 55+ pokoleniu 25-.
• Oddziaływanie dźwięku, światła, technik multimedialnych na emocje. Przykłady Muzeum Karmelitańskiego w Czernej i Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach.
• Zwiedzanie Muzeum Historii Żydów Polskich (jedynie dla zainteresowanych uczestników seminarium, którzy swój akces zaznaczyli w formularzu zgłoszeniowym).

Organizator: Centrum Promocji Informatyki, tel. (22) 870 69 10, 870 69 78; email: pr@konferencja.com.pl

Żródło: CPI sp. z o.o.


 

PRZYKŁADYMundur Generała Józefa Dowbora Muśnickiego, ze zbiorów MWP w Warszawie

Wirtualna wycieczka w Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej

wirtualna wycieczka po Muzeum Architektury we Wrocławiu
AKTUALNOŚCI | FUNDACJA | STATUT I ZARZĄD | SŁOWNIK | STANDARDY | FUNDUSZE I PROJEKTY | KONTAKT