MENU GŁÓWNE

DZIAŁY

WSPIERAJĄ NAS

AKTUALNOŚCI


Wybrany projekt


Projekt Stowarzyszenia Rozwoju Digitalizacji Dóbr Kultury pt. "Utworzenie cyfrowego repozytorium i platformy e-skansen ludowego dziedzictwa kulturowego i historycznego Krainy Lasów i Jezior" został wybrany do sfinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 PROW, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, czyli tzw. "małych projektów". Projekt ten zostanie przez nasze stowarzyszenie zrealizowany do końca grudnia 2014 roku. Wartość całego projektu wynosi 51 632 zł. W ramach projektu zdigitalizowane zostaną najcenniejsze zabytki etnograficzne ze wspomnianego obszaru. W jednym miejscu w Internecie w tzw. e-skansenie (wirtualnym muzeum otwartym) można będzie podziwiać zabytki etnograficzne z Muzeum Okręgowego w Lesznie, Muzeum im. E. Bojanowskiego w Grabonogu, Muzeum Regionalnego w Wolsztynie, Izby Regionalnej w Święciechowie oraz Izby Regionalnej w Bukówcu Górnym, które tworzą swoisty „E-Skansen Południowo-Zachodniej Wielkopolski”. Z uwagi na rozwój digitalizacji dziedzictwa kulturowego w Europie, zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej, a także w Polsce, zgodnie z Wieloletnim Programem Rządowym Kultura + 2010-2015 Priorytet Digitalizacja, cyfryzacja dóbr kultury jest znaczącym krokiem w kierunku zachowania, udostępniania, a jednocześnie upowszechniania, promocji i edukacji lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Zapraszamy do współpracy wszystkich potencjalnych wykonawców usług w ramach projektu poprzez składanie ofert na adres e-mail: biuro@digitalizacja.info . Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu: 65 533 01 41.

PK

 

PRZYKŁADY

Zdigitalizowana mumia

Archiwizacja 3D kościoła franciszkanów w Gnieźnie

Żelazko z duszą

Elewacja zabytkowego wiatraka w Rydzynie sporządzona dzięki skanowaniu 3D
AKTUALNOŚCI | FUNDACJA | STATUT I ZARZĄD | SŁOWNIK | STANDARDY | FUNDUSZE I PROJEKTY | KONTAKT