MENU GŁÓWNE

DZIAŁY

WSPIERAJĄ NAS

AKTUALNOŚCI


Smart Muzeum


Dnia 23 marca 2016 roku w Warszawie, Centrum Promocji Informatyki organizuje 24. seminarium w cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE. MUZEA W FORMULE SMART
GLAM, MEDIA INTERAKTYWNE, ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ.

10:00 Wykład i dyskusja: Nowe technologie a sektor GLAM (galerie, biblioteki, archiwa, muzea).
Chociaż zmiany, jakie przyniósł ze sobą internet i rozwój nowych technologii mają swoich entuzjastów i sceptyków, nie sposób zaprzeczyć, że na przestrzeni ostatniej dekady pod ich wpływem znacząco zmieniły się metody produkcji i dystrybucji informacji oraz nasze sposoby interakcji z nimi. Misja instytucji kultury - w tym zwłaszcza instytucji sektora GLAM, które od wieków odpowiedzialne są za gromadzenie, przechowywanie i upowszechnianie dziedzictwa - dzięki technologii nabrała nowego znaczenia, a instytucje mają do dyspozycji nowe narzędzia, by móc ją realizować. Zmiany te są źródłem ogromnego potencjału, ale też stawiają przed instytucjami wiele wyzwań, z którymi wcześniej nie musiały się mierzyć. Nie są to jedynie wyzwania natury technologicznej, ale także prawnej i instytucjonalnej, które często wymagają przemyślenia i zrewidowania własnej strategii, wizji oraz sposobu budowania relacji z odbiorcami. Technologia stanowi bowiem rezerwuar możliwych środków i narzędzi, które mogą posłużyć instytucji do realizowania zdefiniowanych przez nią celów, nie jest ona jednak - i nie powinna być - celem samym w sobie. Wobec bogactwa możliwości i rozwiązań, wyzwaniem staje się więc sam proces w selekcji narzędzi i technologii, które najlepiej odpowiadają potrzebom i celom danej instytucji. Tego, w jaki sposób instytucje mogą efektywnie korzystać z potencjału dostępnych rozwiązań dla realizowania własnej misji i zmacniania swojej społecznej roli, tworząc platformy i narzędzia, służące zarówno ich odbiorcom, jak i im samym, dotyczyć będzie to wystąpienie.
Aleksandra Janus

12:00 Przerwa

12:30 Wykład: Augemented Reality - uwarunkowania technologiczne i możliwości zastosowania w muzeach:
• Skąd się wzięła i czym jest rozszerzona rzeczywistość?
• Jaki sprzęt jest potrzebny do wykorzystania wirtualnej rzeczywistości?
• Jak rozszerzona rzeczywistość może uatrakcyjnić wizyty w muzeach?
• Przykłady ciekawych zastosowań rozszerzonej rzeczywistości w muzeach.
• Wirtualna rzeczywistość - pójdź do muzeum bez wychodzenia z domu.
Dawid Kosiński, Spider's Web

13:10 Blok prezentacji firmowych.

13:50 Przerwa

14:10 Case study: Aplikacja wykorzystująca technologię iBeaconu w Muzeum Neonu:
• iBeacony, dzialanie i wymagania.
• Wdrożenie w Muzeum Neonow: napotkane problemy i rozwiązania.
• iBeacony - praktyczne zastosowania.
Sebastian Suchanowski, Synappse

14:40 Case study: Bawią czy uczą? Multimedia w projektach edukacyjnych MPW
Prelekcja pokaże, jakie multimedia znajdują się na Ekspozycji Muzeum Powstania Warszawskiego i w jaki sposób są wykorzystywane w działaniach edukacyjnych muzeum. Przybliży słuchaczom wagę wykorzystywania multimediów w lekcjach muzealnych, ale wskaże też na pewne ograniczenia w tym zakresie. Wystąpienie pokaże też inne sfery wykorzystywania multimediów przez MPW – w projektach internetowych, aplikacjach na tablety i smartfony, a także w grach miejskich i spotkaniach edukacyjnych.
Dr Karol Maur, Kierownik Działu Edukacyjnego, Muzeum Powstania Warszawskiego

15:10 Case study: Wystawa „ 4 wymiAR Muzeum”:
• prezentacja eksponatów muzealnych za pomocą Rozszerzonej Rzeczywistości na konkretnych przykładach,
• zwiedzający, a rozszerzona rzeczywistość/nowe technologie,
• obiektywna ocena wystawy czasowej 4 wymiAR Muzeum.
Joanna Szarata, Laboratorium 3D, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

15:40 Case study: Projektowanie interaktywnej ekspozycji muzealnej:
• Organizacyjne aspekty projektowania, czyli – jak się przygotować:
• Etapy powstawania ekspozycji – ogólna charakterystyka,
• procedury formalno-prawne wyboru projektanta i wykonawcy (typy, wady i zalety),
• materiały wyjściowe.
• Projektowanie ekspozycji:
• typy dokumentów: wstępna koncepcja, koncepcja, projekt (budowlany i) wykonawczy,
• zakres prac: projekt aranżacji (scenografia), projekt audio-wideo (w tym nowoczesne technologie), projekt aplikacji i systemu zarządzania,
• otoczenie prawne (ekspertyzy, pozwolenia, akty prawne itp.).
• Harmonogram prac.
Katarzyna Trojanek, Dział Ekspozycji Multimedialnych, Qumak

16:10 Zakończenie seminarium, wręczenie certyfikatów.
 

Źródło: CPI

 

 

PRZYKŁADY

Głowa męska, autor nieznany, Rzym 2 ćw. II w. AD, ze zbiorów MNW

Przekrój kościoła franciszkanów w Gnieźnie uzyskany dzięki skanowaniu 3D

Oryginał skanowania 2D obrazu na płótnie to wysokiej jakości TIFF (tutaj znacznie zmniejszony do JPEG)

Przekrój fortyfikacji w Gdańsku sporządzony dzięki skanowaniu 3D
AKTUALNOŚCI | FUNDACJA | STATUT I ZARZĄD | SŁOWNIK | STANDARDY | FUNDUSZE I PROJEKTY | KONTAKT