MENU GŁÓWNE

DZIAŁY

WSPIERAJĄ NAS

AKTUALNOŚCI


User experience


25 seminarium NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE pt.:
USER EXPERIENCE W INSTYTUCJACH KULTURY. PROJEKTOWANIE PRZYJAZNE DLA ODBIORCÓW I ZARZĄDZAJĄCYCH
Warszawa, 31 maja 2016r.

10:00 Wykład: Jak wykorzystywać doświadczenia użytkowników w projektowaniu stron internetowych w instytucjach kultury. Budowa zespołu UX.
Serwis internetowy instytucji kulturalnej może być sposobem na zaciekawienie odbiorców, wspieranie ich w trakcie interakcji z instytucją lub nawet na realizację misji instytucji i dostarczenie wartości. W każdym przypadku, obserwacja i wysłuchanie użytkowników pozwala skuteczniej zdecydować o tym, jakie powinny być cele serwisu i w jaki sposób skutecznie je zrealizować.
W ramach prezentacji podzielę się rekomendacjami:
- jak prowadzić projekt tworzenia produktu/usługi cyfrowej,
- z jakich metod skorzystać, by poznać potrzeby użytkowników,
- jak podejść do skompletowania zespołu na potrzeby projektu.
Wojciech Chojnacki, Strategy Director, Symetria

10:50 Wykład: Strategia User Experience jako podstawa pozwalająca dobrze zaprojektować rozwiązania dla użytkowników nie tylko w świecie wirtualnym.
W dzisiejszych czasach użytkownicy zarzuceni są bogatą i różnorodną ofertą kulturalną. Możliwości spędzenia wolnego czasu jest tak wiele, że żeby się wyróżnić nie wystarczy jedynie być dostępnym. Ważne jest to, żeby konsekwentnie budować w oczach klientów wizerunek instytucji, którą warto nieustannie brać pod uwagę wybierając dla siebie formy spędzenia wolnego czasu. W mojej prezentacji będę chciała pokazać, jak istotnym jest stworzenie spójnej strategii User Experience, która w konsekwencji pozwoli na dokonywanie najlepszych wyborów dotyczących tego, o czym i jak mówić do klientów w świecie wirtualnym i realnym
Agnieszka Szóstek

11:30 Case study: Przemiany w Centrum Nauki Kopernik - poszukiwanie drogi do lepszych wystaw, spójnej komunikacji i dobrego doświadczenia zwiedzającego.
Pod koniec 2014 roku, po 5 latach działalności, w Centrum Nauki Kopernik rozpoczęły się rearanżacje wystaw. Za zmianami na wystawach poszły także inne dotyczące service dizajnu i UX. To wszystko wyniknęło z kolei z kilku lat badań i obserwacji naszych zwiedzających, a także nas samych jako instytucji. Powoli zaczęliśmy identyfikować i rozwiązywać istniejące problemy.
Podczas wystąpienia opowiem o zmianach w Koperniku, o zidentyfikowanych problemach, a także o tym, jak je rozwiązujemy i dlaczego to takie trudne.
Marta Tychmanowicz, Centrum Nauki Kopernik

12:10 Prezentacja firmowa.

12:30 Przerwa

13:00 Wykład: User experience stron internetowych instytucji kultury, które prowadzą działania digitalizacyjne:
• Metodologia badania. Zaprezentowanie podstawowych wymiarów wpływających na user experience, które były analizowane:
• ocena wg 10 heurystyk J.Nielsena,
• interaktywność strony,
• architektura informacji,
• indeksowanie w wyszukiwarkach,
• dostępność dla osób z niepełnosprawnościami,
• formy udostępnienia zdigitalizowanych zbiorów,
• kwestie związane z prawem autorskim.
• Wyniki badania. Wskazanie podstawowych wniosków płynących z analizy 114 stron internetowych - określenie najważniejszych wyzwań, obszarów problemowych.
• Dobre praktyki - przykłady z Polski (na podstawie badania).
• Dobre praktyki projektowania stron internetowych instytucji kultury z uwzględnieniem potrzeb odbiorców - przykłady procesu projektowania z Niemiec i Holandii.
Jagoda Komusińska, Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych

13:40 Wykład: UX w projektowaniu platform crowdfundingowych dla projektów kulturalnych.
Od kilku lat rozwija się na świecie nowy model pozyskiwania funduszy na niestandardowe projekty, pomysły inicjatywy. Dzięki finansowaniu społecznościowemu (crowdfunding) właściwie każda osoba lub organizacja może przekonać ludzi w internecie do swojego pomysłu i pozyskać od nich pieniądze, żeby wprowdzić go w życie. Na świecie najbardziej znaną taką platforma crowdfundingową jest Kickstarter, ale jest ich już dziś bardzo dużo. W Polsce także funkocjonuje już ich co najmniej kilka - wspieramkulture.pl, PolakPotrafi.pl czy Wspieram.to i wszystkie dynamicznie się rozwijają. Świadczy to, że taki model doskonale się sprawdza, także i u nas.
W czasie wykładu opowiem o swoich doświadczeniach w budowaniu platformy wspieramkulture.pl i o tym jak ważne jest w tego rodzaju projektach podejście zorientowane na użytkownika (user centered design). Na podstawie tych doświadczeń oraz analizy innych rozwiązań spróbujemy ustalić najważniejsze wytyczne dla projektowania UX platform crowdfundingowych.
Marcin Malicki, były dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyka MSW

14:20 Przerwa

14:40 Wykład: Jak projektować teksty do serwisu internetowego instytucji kultury - webwriting jako element UX.
Jeśli UX to zbiór wrażeń jakich doświadcza użytkownik serwisu internetowego lub aplikacji, to z pewnością styl języka w jakim piszemy o kulturze ma ogromne znaczenie.
Instytucje kultury w swojej komunikacji społecznej muszę położyć większy nacisk na odpowiedni język. Webwriting to stosowanie jasnego i zwięzłego języka, który unika hermetycznych pojęć znanych tylko wąskiej grupie odbiorców. Dzięki temu komunikacja online staje się skuteczne. Nie bez znaczenia pozostaje znajomość aktualnych zasad SEO.
Dominik Pokornowski, PR manager, trener, freelancer

15:20 Wykład i dyskusja: Kiedy warto zaangażować architekta informacji:
• tworzenie nowego projektu interaktywnego,
• modernizowanie istniejącego już produktu.
Andrzej Woynarowski, UX Manager, Logisfera Nova

16:00 Zakończenie seminarium.

Źródło: CPI.com.pl

PRZYKŁADY

Zdigitalizowana mumia

Prosta prezentacja w jednej osi z 24 zdjęćKielich mszalny
AKTUALNOŚCI | FUNDACJA | STATUT I ZARZĄD | SŁOWNIK | STANDARDY | FUNDUSZE I PROJEKTY | KONTAKT