MENU GŁÓWNE

DZIAŁY

WSPIERAJĄ NAS

AKTUALNOŚCI


Techniki digitalizacyjne w muzeum


W ramach warsztatów „Zaawansowane techniki digitalizacyjne w muzeum – jak łączyć różne rozwiązania technologiczne w celu optymalizacji efektu” realizowanych w ramach cyklu „Nowoczesne Muzea i Galerie” Centrum Promocji Informatyki w Warszawie przygotowało nową propozycję spojrzenia na zagadnienie oferowaną w nowej formie realizacyjnej. Niniejsze warsztaty, które odbędą się 6 grudnia 2016 r., skierowane są do osób zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem w muzeum danych cyfrowych. Punktem wyjścia nie jest tu jedna technologia czy też grupa technologii, ale finalny efekt obserwowany przez końcowego użytkownika. W ocenie osoby prowadzącej szkolenie przyszłość digitalizacji muzealnej to nie wprowadzenie jednej uniwersalnej technologii, ale łączenie różnych technik 2D i 3D w celu osiągnięcia najlepszego efektu. Zaproponowana formuła warsztatów w połączeniu z niewielką liczbą uczestników daje możliwość lepszego dostosowania sposobu prezentacji do zainteresowań i poziomu wiedzy poszczególnych uczestników. W ramach warsztatów poza wprowadzającymi prezentacjami przewidziana jest dyskusja konkretnych problemów i scenariuszy zgłoszonych przez osoby biorące w nim udział. W ten sposób możliwe będzie pokazanie tego jak prezentowane zagadnienia odnoszą się do sytuacji panującej w konkretnym muzeum oraz tego jak mogą zostać wykorzystane przy tworzeniu konkretnej ekspozycji. Udział w warsztatach jest odpłatny.

Szczegółowy program: www.cpi.com.pl

Źródło: CPI

PRZYKŁADY

Prosta prezentacja w jednej osi z 24 zdjęć

Rysunek elewacji fortyfikacji w Gdańsku sporządzony dzięki skanowaniu 3D

Przekrój fortyfikacji w Gdańsku sporządzony dzięki skanowaniu 3D

wirtualna wycieczka po Muzeum Architektury we Wrocławiu
AKTUALNOŚCI | FUNDACJA | STATUT I ZARZĄD | SŁOWNIK | STANDARDY | FUNDUSZE I PROJEKTY | KONTAKT