MENU GŁÓWNE

DZIAŁY

WSPIERAJĄ NAS

AKTUALNOŚCI


Cyfrowe spotkania z zabytkami


W dniach 30-31 marca 2017 roku, w Dreźnie, odbędzie się konferencja z cyklu "Cyfrowe Spotkania z Zabytkami". Konferencji towarzyszyć będą warsztaty "Historia miast w dobie bibliotek cyfrowych - nauka i edukacja", realizowane w ramach projektu "HistStadt4D Multimodale Zugänge zu historischen Bildrepositorien zur Unterstützung stadt- und baugeschichtlicher Forschung und Vermittlung".

Historia miast, postrzegana w kontekście dziedzictwa kulturowego i spuścizny architektonicznej, jest jednym z kluczowych zagadnień podejmowanych w dziedzinie cyfrowej humanistyki. W tym obszarze badań ważną rolę odgrywają biblioteki cyfrowe, zwłaszcza poprzez udostępnianie materiałów takich jak fotografia, malarstwo czy rysunek, a także przedstawienia tradycyjnych lub wirtualnych modeli przestrzennych. Ze względu na wielość mieszczących się w tym zakresie zagadnień badawczych, wypracowywane są różne podejścia, metody i technologie. Ze względu na rolę cyfrowych bibliotek i repozytoriów jako medium wymiany informacji naukowej i jej upowszechniania, szczególnego znaczenia nabierają: dalszy rozwój infrastruktury, w tym środowisk badawczych i repozytoriów cyfrowych, międzynarodowa wymiana wiedzy i współpraca naukowa, czynniki społeczne i ekonomiczne oraz waloryzacja i popularyzacja nauki.

Wobec powyższego rodzi się pytanie o to, w jaki sposób biblioteki i repozytoria cyfrowe mogą wspierać badania i edukację w zakresie historii miast i spuścizny architektonicznej?

Szczegółowe informacje o oczekiwanym zakresie tematycznym wystąpień znajdą Państwo w folderze
oraz na stronie www pod pod adresem http://www.visualhumanities.org/wordpress/index.php/cfp2017/ (dokumenty w języku angielskim).

Źródło: nimoz.pl

PRZYKŁADY

Kołowrotek

Ortofotografia podziemi kolegium jezuickiego we Wschowie uzyskana dzięki skanowaniu 3D

Talerz na stopie, Adoracja Dzieciątka, Durantino Francesco, Włochy 1543 r., ze zbiorów MNW

Bransoleta z bursztynem
AKTUALNOŚCI | FUNDACJA | STATUT I ZARZĄD | SŁOWNIK | STANDARDY | FUNDUSZE I PROJEKTY | KONTAKT