MENU GŁÓWNE

DZIAŁY

WSPIERAJĄ NAS

DIGITALIZACJA


W wyniku digitalizacji można otrzymać:

materiał cyfrowy głównie dla takich dziedzin jak:
- muzealnictwo,
- archiwistyka,
- konserwacja,
- archeologia,
- kulturoznawstwo,
- inwentaryzacja zabytków.

Digitalizacja to proces, który obejmuje:
- cyfrową dokumentację dóbr kultury i zabytków wpisanych do rejestru,
- cyfrową dokumentację zbiorów muzealnych i tworzenie elektronicznych inwentarzy zbiorów (cyfrowe repozytoria z opracowanymi metadanymi i tezaurusami),
- udostępnianie oraz przechowywanie zasobów cyfrowych związanych z dziedzictwem kulturowym m.in. poprzez tworzenie muzeów wirtualnych.

Zalety digitalizacji 2D i 3D:
- precyzja – szczegółowość i dokładność w bardzo wysokiej jakości fotograficznym uchwyceniu 2D obiektu dostarcza pełnej informacji o jego barwie i teksturze, a dodatkowo skanowanie 3D dostarcza pełnej informacji o geometrii obiektu;
- odwzorowanie rzeczywistych kolorów – cyfrowy obraz będący rezultatem digitalizacji fotograficznej wiernie oddaje autentyczny wygląd obiektu;
- łatwość archiwizacji i inwentaryzacji – cyfrowe obrazy 2D i dane geometryczne 3D w łatwy sposób można archiwizować, przesyłać, tworzyć wirtualne odpowiedniki oryginałów lub wierne kopie oraz katalogować w postaci cyfrowych zbiorów;
- najwyższa jakość osiągana jest wyłącznie dzięki digitalizacji specjalistycznym sprzętem przez  najbardziej doświadczonych specjalistów;
- niższe koszty – digitalizacja zlecona na zewnątrz lub realizowana grupowo w ramach projektów jest tańszym i lepszym rozwiązaniem, niż tworzenie nieskończenie wielu małych pracowni digitalizacji i zakup drogiego, bezustannnie modernizowanego sprzętu.

Obejrzyj wybrane zdigitalizowane muzealia w zakładce Przykłady

PRZYKŁADY

Talerz na stopie, Adoracja Dzieciątka, Durantino Francesco, Włochy 1543 r., ze zbiorów MNW

Koło transmisyjne zębate

Przekrój kościoła franciszkanów w Gnieźnie uzyskany dzięki skanowaniu 3D

Oryginał skanowania 2D obrazu na płótnie to wysokiej jakości TIFF (tutaj znacznie zmniejszony do JPEG)
AKTUALNOŚCI | FUNDACJA | STATUT I ZARZĄD | SŁOWNIK | STANDARDY | FUNDUSZE I PROJEKTY | KONTAKT