MENU GŁÓWNE

DZIAŁY

WSPIERAJĄ NAS

DIGITALIZACJA


W wyniku digitalizacji można otrzymać:

materiał cyfrowy głównie dla takich dziedzin jak:
- muzealnictwo,
- archiwistyka,
- konserwacja,
- archeologia,
- kulturoznawstwo,
- inwentaryzacja zabytków.

Digitalizacja to proces, który obejmuje:
- cyfrową dokumentację dóbr kultury i zabytków wpisanych do rejestru,
- cyfrową dokumentację zbiorów muzealnych i tworzenie elektronicznych inwentarzy zbiorów (cyfrowe repozytoria z opracowanymi metadanymi i tezaurusami),
- udostępnianie oraz przechowywanie zasobów cyfrowych związanych z dziedzictwem kulturowym m.in. poprzez tworzenie muzeów wirtualnych.

Zalety digitalizacji 2D i 3D:
- precyzja – szczegółowość i dokładność w bardzo wysokiej jakości fotograficznym uchwyceniu 2D obiektu dostarcza pełnej informacji o jego barwie i teksturze, a dodatkowo skanowanie 3D dostarcza pełnej informacji o geometrii obiektu;
- odwzorowanie rzeczywistych kolorów – cyfrowy obraz będący rezultatem digitalizacji fotograficznej wiernie oddaje autentyczny wygląd obiektu;
- łatwość archiwizacji i inwentaryzacji – cyfrowe obrazy 2D i dane geometryczne 3D w łatwy sposób można archiwizować, przesyłać, tworzyć wirtualne odpowiedniki oryginałów lub wierne kopie oraz katalogować w postaci cyfrowych zbiorów;
- najwyższa jakość osiągana jest wyłącznie dzięki digitalizacji specjalistycznym sprzętem przez  najbardziej doświadczonych specjalistów;
- niższe koszty – digitalizacja zlecona na zewnątrz lub realizowana grupowo w ramach projektów jest tańszym i lepszym rozwiązaniem, niż tworzenie nieskończenie wielu małych pracowni digitalizacji i zakup drogiego, bezustannnie modernizowanego sprzętu.

Obejrzyj wybrane zdigitalizowane muzealia w zakładce Przykłady

PRZYKŁADY

Oryginał skanowania 2D obrazu na płótnie to wysokiej jakości TIFF (tutaj znacznie zmniejszony do JPEG)

Ortofotografia podziemi kolegium jezuickiego we Wschowie uzyskana dzięki skanowaniu 3D

Lampa naftowa Jupiter

Plan fortyfikacji w Gdańsku sporządzony dzięki skanowaniu 3D
AKTUALNOŚCI | FUNDACJA | STATUT I ZARZĄD | SŁOWNIK | STANDARDY | FUNDUSZE I PROJEKTY | KONTAKT