MENU GŁÓWNE

DZIAŁY

WSPIERAJĄ NAS

WIZUALIZACJE 3D


Wizualizacje 3D są efektem skanowania 3D

Skanowanie 3D jest procesem pozyskiwania danych przestrzennych o obiekcie, informacji o jego geometrii, a także teksturze. Po nim następuje proces obróbki materiału wyjściowego, czyli chmury punktów pod indywidualne potrzeby. Sposób wykorzystania uzyskanych danych jest ograniczony tylko przez ludzką wyobraźnię.

Na podstawie skanowania 3D i uzyskanej chmury punktów można wykonać:

  • Wizualizacje, prezentacje, animacje 3D
  • Pomiary i modelowanie
  • Rzuty i przekroje 2D
  • Odwzorowanie walcowe
  • Mapy wgłębień
  • Ortofotografie
  • Linie przekrojowe w płaszczyźnie pionowej i poziomej
  • Topografię, profile i warstwice
  • Rzuty hipsometryczne
  • Modele przestrzenne.

Obejrzyj wybrane wizualizacje 3D w zakładce Przykłady

PRZYKŁADY

Chomąto końskie

Wizualizacja rezultatów skanowania laserowego kościoła NMP w Zaborowie

Oryginał skanowania 2D obrazu na płótnie to wysokiej jakości TIFF (tutaj znacznie zmniejszony do JPEG)

Archiwizacja 3D naczynia kultury przeworskiej
AKTUALNOŚCI | FUNDACJA | STATUT I ZARZĄD | SŁOWNIK | STANDARDY | FUNDUSZE I PROJEKTY | KONTAKT