MENU GŁÓWNE

DZIAŁY

WSPIERAJĄ NAS

WIZUALIZACJE 3D


Wizualizacje 3D są efektem skanowania 3D

Skanowanie 3D jest procesem pozyskiwania danych przestrzennych o obiekcie, informacji o jego geometrii, a także teksturze. Po nim następuje proces obróbki materiału wyjściowego, czyli chmury punktów pod indywidualne potrzeby. Sposób wykorzystania uzyskanych danych jest ograniczony tylko przez ludzką wyobraźnię.

Na podstawie skanowania 3D i uzyskanej chmury punktów można wykonać:

  • Wizualizacje, prezentacje, animacje 3D
  • Pomiary i modelowanie
  • Rzuty i przekroje 2D
  • Odwzorowanie walcowe
  • Mapy wgłębień
  • Ortofotografie
  • Linie przekrojowe w płaszczyźnie pionowej i poziomej
  • Topografię, profile i warstwice
  • Rzuty hipsometryczne
  • Modele przestrzenne.

Obejrzyj wybrane wizualizacje 3D w zakładce Przykłady

PRZYKŁADY

Archiwizacja 3D naczynia kultury przeworskiej

Rysunek elewacji fortyfikacji w Gdańsku sporządzony dzięki skanowaniu 3D

Krajalnica do chleba

Figurka Kybele, warsztat z Amissos, Myrmekion (Bosfor Kimmeryjski), Amissos (Turcja), II w. a.c., ze zbiorów MNW
AKTUALNOŚCI | FUNDACJA | STATUT I ZARZĄD | SŁOWNIK | STANDARDY | FUNDUSZE I PROJEKTY | KONTAKT