MENU GŁÓWNE

DZIAŁY

WSPIERAJĄ NAS

PLATFORMY WWW I REPOZYTORIA


W ramach tworzenia elektronicznych inwentarzy zbiorów zalecamy:

  • Autonomiczne dla projektu lub określonej placówki kulturalnej zaprojektowanie (informatyczne i graficzne) platformy www i repozytorium
  • Wykorzystanie gotowych systemów do zarządzania, katalogowania i udostępniania zbiorów (np. muzealnych) w Internecie
  • Zgodność z promowanymi w Europie schematami wymiany powinna umożliwić agregację danych do międzynarodowych portali, takich jak Europeana
  • Kontrolę słownictwa, opracowanie tezaurusów i ustandaryzowanie metadanych
  • Pracę w jednym systemie informatycznym, bez konieczności przełączania się i ręcznego kopiowania danych,
  • Utworzenie skryptów, baz danych i stron www u specjalistów z doświadczeniem informatycznym w dziedzinie kultury
  • Korzystanie ze szkoleń w zakresie samodzielnej obsługi systemów do zarządzania, katalogowania i udostępniania zbiorów w Internecie.

Obejrzyj wybrane platformy www w zakładce Przykłady

PRZYKŁADY

wirtualna wycieczka po Muzeum Architektury we Wrocławiu

Archiwizacja 3D naczynia kultury przeworskiej

Kołowrotek


AKTUALNOŚCI | FUNDACJA | STATUT I ZARZĄD | SŁOWNIK | STANDARDY | FUNDUSZE I PROJEKTY | KONTAKT