MENU GŁÓWNE

DZIAŁY

WSPIERAJĄ NAS

STANDARDY


            

E-MUZEUM respektuje i zaleca przestrzeganie norm zapisanych w dokumentach: "Katalogu dobrych praktyk digitalizacji obiektów muzealnych" oraz "Zaleceniach dotyczących planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych w muzealnictwie". Katalog jest dziełem Narodowego Instytutu Audiowizualnego z początku 2011 roku, a Zalecenia są efektem pracy zespołu ekspertów powołanych przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, którzy rozszerzoną wersję dokumentu opublikowali w grudniu 2011 r.

                            

W grudniu 2012 roku NIMOZ wydał dwa dokumenty, będące wynikiem prac grupy ekspertów powołanych przez NIMOZ ds. odwzorowań cyfrowych i metadanych.

                              

PRZYKŁADY

Figura Marii Służebnicy Świątyni, z kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, ok. 1491 r., ze zbiorów MNW

Lampa naftowa Jupiter

Korona króla Augusta III, Johannes Kohler, Drezno, 1733 r., ze zbiorów MNW

Elewacja zabytkowego wiatraka w Rydzynie sporządzona dzięki skanowaniu 3D
AKTUALNOŚCI | FUNDACJA | STATUT I ZARZĄD | SŁOWNIK | STANDARDY | FUNDUSZE I PROJEKTY | KONTAKT