MENU GŁÓWNE

DZIAŁY

WSPIERAJĄ NAS

AKTUALNOŚCI


Smart Muzeum


Dnia 23 marca 2016 roku w Warszawie, Centrum Promocji Informatyki organizuje 24. seminarium w cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE. MUZEA W FORMULE SMART
GLAM, MEDIA INTERAKTYWNE, ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ.

10:00 Wykład i dyskusja: Nowe technologie a sektor GLAM (galerie, biblioteki, archiwa, muzea).
Chociaż zmiany, jakie przyniósł ze sobą internet i rozwój nowych technologii mają swoich entuzjastów i sceptyków, nie sposób zaprzeczyć, że na przestrzeni ostatniej dekady pod ich wpływem znacząco zmieniły się metody produkcji i dystrybucji informacji oraz nasze sposoby interakcji z nimi. Misja instytucji kultury - w tym zwłaszcza instytucji sektora GLAM, które od wieków odpowiedzialne są za gromadzenie, przechowywanie i upowszechnianie dziedzictwa - dzięki technologii nabrała nowego znaczenia, a instytucje mają do dyspozycji nowe narzędzia, by móc ją realizować. Zmiany te są źródłem ogromnego potencjału, ale też stawiają przed instytucjami wiele wyzwań, z którymi wcześniej nie musiały się mierzyć. Nie są to jedynie wyzwania natury technologicznej, ale także prawnej i instytucjonalnej, które często wymagają przemyślenia i zrewidowania własnej strategii, wizji oraz sposobu budowania relacji z odbiorcami. Technologia stanowi bowiem rezerwuar możliwych środków i narzędzi, które mogą posłużyć instytucji do realizowania zdefiniowanych przez nią celów, nie jest ona jednak - i nie powinna być - celem samym w sobie. Wobec bogactwa możliwości i rozwiązań, wyzwaniem staje się więc sam proces w selekcji narzędzi i technologii, które najlepiej odpowiadają potrzebom i celom danej instytucji. Tego, w jaki sposób instytucje mogą efektywnie korzystać z potencjału dostępnych rozwiązań dla realizowania własnej misji i zmacniania swojej społecznej roli, tworząc platformy i narzędzia, służące zarówno ich odbiorcom, jak i im samym, dotyczyć będzie to wystąpienie.
Aleksandra Janus

12:00 Przerwa

12:30 Wykład: Augemented Reality - uwarunkowania technologiczne i możliwości zastosowania w muzeach:
• Skąd się wzięła i czym jest rozszerzona rzeczywistość?
• Jaki sprzęt jest potrzebny do wykorzystania wirtualnej rzeczywistości?
• Jak rozszerzona rzeczywistość może uatrakcyjnić wizyty w muzeach?
• Przykłady ciekawych zastosowań rozszerzonej rzeczywistości w muzeach.
• Wirtualna rzeczywistość - pójdź do muzeum bez wychodzenia z domu.
Dawid Kosiński, Spider's Web

13:10 Blok prezentacji firmowych.

13:50 Przerwa

14:10 Case study: Aplikacja wykorzystująca technologię iBeaconu w Muzeum Neonu:
• iBeacony, dzialanie i wymagania.
• Wdrożenie w Muzeum Neonow: napotkane problemy i rozwiązania.
• iBeacony - praktyczne zastosowania.
Sebastian Suchanowski, Synappse

14:40 Case study: Bawią czy uczą? Multimedia w projektach edukacyjnych MPW
Prelekcja pokaże, jakie multimedia znajdują się na Ekspozycji Muzeum Powstania Warszawskiego i w jaki sposób są wykorzystywane w działaniach edukacyjnych muzeum. Przybliży słuchaczom wagę wykorzystywania multimediów w lekcjach muzealnych, ale wskaże też na pewne ograniczenia w tym zakresie. Wystąpienie pokaże też inne sfery wykorzystywania multimediów przez MPW – w projektach internetowych, aplikacjach na tablety i smartfony, a także w grach miejskich i spotkaniach edukacyjnych.
Dr Karol Maur, Kierownik Działu Edukacyjnego, Muzeum Powstania Warszawskiego

15:10 Case study: Wystawa „ 4 wymiAR Muzeum”:
• prezentacja eksponatów muzealnych za pomocą Rozszerzonej Rzeczywistości na konkretnych przykładach,
• zwiedzający, a rozszerzona rzeczywistość/nowe technologie,
• obiektywna ocena wystawy czasowej 4 wymiAR Muzeum.
Joanna Szarata, Laboratorium 3D, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie

15:40 Case study: Projektowanie interaktywnej ekspozycji muzealnej:
• Organizacyjne aspekty projektowania, czyli – jak się przygotować:
• Etapy powstawania ekspozycji – ogólna charakterystyka,
• procedury formalno-prawne wyboru projektanta i wykonawcy (typy, wady i zalety),
• materiały wyjściowe.
• Projektowanie ekspozycji:
• typy dokumentów: wstępna koncepcja, koncepcja, projekt (budowlany i) wykonawczy,
• zakres prac: projekt aranżacji (scenografia), projekt audio-wideo (w tym nowoczesne technologie), projekt aplikacji i systemu zarządzania,
• otoczenie prawne (ekspertyzy, pozwolenia, akty prawne itp.).
• Harmonogram prac.
Katarzyna Trojanek, Dział Ekspozycji Multimedialnych, Qumak

16:10 Zakończenie seminarium, wręczenie certyfikatów.
 

Źródło: CPI

 

 

PRZYKŁADY

Ortofotografia podziemi kolegium jezuickiego we Wschowie uzyskana dzięki skanowaniu 3D

Korona króla Augusta III, Johannes Kohler, Drezno, 1733 r., ze zbiorów MNW

Wirtualna wycieczka po Twierdzy Modlin

Rysunek elewacji zabytkowej kamienicy w Poznaniu sporządzony dzięki skanowaniu 3D
AKTUALNOŚCI | FUNDACJA | STATUT I ZARZĄD | SŁOWNIK | STANDARDY | FUNDUSZE I PROJEKTY | KONTAKT