MENU GŁÓWNE

DZIAŁY

WSPIERAJĄ NAS

AKTUALNOŚCI


Digitalizacja muzealiów i utworów plastycznych


W Warszawie, 24 maja 2017 r., Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o. organizuje szkolenie "Digitalizacja muzealiów i utworów plastycznych - udostępnianie i eksploatacja". Szkolenie adresowane jest do muzeów, instytucji kultury oraz instytucji wystawienniczych, które w bieżącej działalności spotykają się z problematyką prawno-autorską digitalizacji, a następnie wykorzystania i eksploatacji zdigitalizowanych zbiorów.

Szkolenie będzie prowadził adwokat Piotr Łada. Program szkolenia:

Podstawowe zagadnienia: źródła prawa (ustawa, konwencje, umowy międzynarodowe, ustawa o muzeach); właściwość prawa i sądu w sprawach międzynarodowych; status prawny muzealiów; ochrona muzealiów jako utworów na gruncie prawa autorskiego (relacje pomiędzy muzealium a utworem).

Prawo własności a prawo autorskie: prawo własności a uprawnienie do eksploatacji dzieła (wystawy, reprodukcje, digitalizacja); prawo własności egzemplarza a uprawnienia w zakresie autorskich praw majątkowych; problematyka tzw. prawa do wizerunku muzealiów na gruncie obowiązujących przepisów; darowizny na rzecz muzeów a prawo autorskie; problematyka tzw. odżycia praw autorskich (stare fotografie).

Digitalizacja muzealiów: pojęcie digitalizacji; podstawy prawne wykonania i korzystania ze zdigitalizowanych wizerunków muzealiów; digitalizacja jako odrębne pole eksploatacji; digitalizacja a ryzyko naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych; roszczenia i zakres odpowiedzialności.

Udostępnienie digitalizacji a status prawno-autorski: udostępnienia muzealiów ze względu na prawno-autorski status utworu (tzw. dzieła osierocone, wygaśnięcie autorskich praw majątkowych, utwór podlegających ochronie); udostępnianie muzealiów w kontekście osoby twórcy (umowy, dozwolony użytek, darowizny, własność muzealna, twórcy i spadkobiercy), dopuszczalność udostępniania muzealiów a sposób eksploatacji (cele promocyjne, katalogi, działalność marketingowa, wydawnictwa tradycyjne i elektroniczne), udostępnienie muzealiów w kontekście autorskich praw osobistych twórcy (zmiany, modyfikacje, rzetelne wykorzystanie); udostępnianie muzealiów a prawa ich twórców/wykonawców (fotografia, digitalizacja 2D i 3D) oraz prawa osób utrwalonych na muzealiach.   

Dozwolony użytek publiczny: pojęcie dozwolonego użytku; prawo cytatu, utwory na stałe wystawione w przestrzeni publicznej; prawo właściciela egzemplarza do ekspozycji; reklama i promocja wystawy, ustawa o muzeach w kontekście samodzielnej przesłanki do udostępniania zdigitalizowanych wizerunków muzealiów.

Umowy z uprawnionymi: postanowienia umów w zakresie uzyskania możliwości digitalizacji i rozpowszechniania wizerunków muzealiów; umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe i umowy licencyjne (rodzaje, zakres, czas trwania, terytorium); typowe postanowienia umowne.

Udział w szkoleniu jest odpłatny na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Źródło: CPI sp. z o.o.

PRZYKŁADY

Oryginał skanowania 2D obrazu na płótnie to wysokiej jakości TIFF (tutaj znacznie zmniejszony do JPEG)

Korona króla Augusta III, Johannes Kohler, Drezno, 1733 r., ze zbiorów MNW

Rysunek elewacji zabytkowej kamienicy w Poznaniu sporządzony dzięki skanowaniu 3D

Płaszcz Generała Józefa Dowbora Muśnickiego, ze zbiorów MWP w Warszawie
AKTUALNOŚCI | FUNDACJA | STATUT I ZARZĄD | SŁOWNIK | STANDARDY | FUNDUSZE I PROJEKTY | KONTAKT