MENU GŁÓWNE

DZIAŁY

WSPIERAJĄ NAS

ARCHIWIZACJA 3D


Digitalizacja to nie tylko tworzenie cyfrowych inwentarzy zbiorów oraz wizualne udostępnianie zbiorów poprzez tworzenie wizualizacji 3D, prezentacji 360 / 3D, panoram sferycznych, wirtualnych wycieczek lub cyfrowych fotografii. Digitalizacja obiektów przestrzennych to przede wszystkim archiwizacja 3D, czyli pozyskanie danych geometrycznych oraz informacji o kolorze z jakością pozwalającą na stworzenie identycznego (z największą szczegółowością i dokładnością metrologiczną) cyfrowego modelu.

Zarchiwizowany 3D cyfrowy model może zostać wykorzystany do wykonania kopii obiektu, odtworzenia w wypadku zniszczenia oryginału, określenia starzenia wraz z upływem czasu, renowacji, bada archeologicznych, wizualizacji 3D.

Zalecenia podczas archiwizacji 3D:
- stosowanie skanerów bezdotykowych, które nie wymagają używania markerów,
- wysoka rozdzielczość, a z tym szczegółowość pomiarowa,
- kontrola procesu automatyzacji wypełniania niedoskanowanych fragmentów obiektu,
- kalibracja systemu,
- dokładne owzorowanie kolorów tekstury.

 

PRZYKŁADY

Bransoleta z bursztynem

Rysunek elewacji fortyfikacji w Gdańsku sporządzony dzięki skanowaniu 3DFigura Marii Służebnicy Świątyni, z kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, ok. 1491 r., ze zbiorów MNW
AKTUALNOŚCI | FUNDACJA | STATUT I ZARZĄD | SŁOWNIK | STANDARDY | FUNDUSZE I PROJEKTY | KONTAKT